ภาพข่าว: ภาษาติดเชื้อ ภาพวาดภูมิทัศน์รอบนอกของภาษาเกาหลี

27 Jan 2016
สังสันทน์ทางปัญญา...การติดเชื้อของภาษาเกาหลี จากภาษาต่างประเทศ ที่ถ่ายทอดลงในหนังสือ "ภาษาติดเชื้อ ภาพวาดภูมิทัศน์รอบนอกของภาษาเกาหลี" จัดพิมพ์โดยนายอาทร เตชะธาดา (กลาง) กรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด แปลโดย ผศ.ดร.ปาร์คคยองอึน คุณเจี๊ยบ (ที่ 2 จากขวา) ว่าที่หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยฮันกุก ภาษาและกิจการต่างประเทศ (Hankuk University of Foreign Studies) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เพ็ญศรี เคียงศิริ (ที่ 2 จากซ้าย) นักแปลดีเด่นและเจ้าของนามปากกา "นราวดี" ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำหลักการแปลภาษา และรศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร (ซ้ายสุด) นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย (ดำเนินการเสวนา) ณ ลานกิจกรรม หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 จามจุรีสแควร์ เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา
ภาพข่าว: ภาษาติดเชื้อ ภาพวาดภูมิทัศน์รอบนอกของภาษาเกาหลี