ธ.กรุงเทพ-ประพันธ์สาส์น” จับมือกันจัดโครงการ มอบหนังสือชุด “นิทานเด็ก-วรรณกรรมนานาชาติ สานสายใยรักในครอบครัว”

20 Dec 2018
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหนังสือชุด "นิทานเด็ก-วรรณกรรมนานาชาติ สานสายใยรักในครอบครัว" ผนวกหนังสือเสริมประสบการณ์ชีวิต มูลค่ารวม 8 ล้านบาท ให้กับห้องสมุดโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อสืบสานปณิธานในการสร้างวัฒนธรรมการอ่านของสังคมไทย ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเยาวชน ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 10 โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นได้คัดสรรหนังสือนิทานอ่านสนุกจากนานาประเทศ และจัดพิมพ์เป็นสองภาษา (Bilingual)
ธ.กรุงเทพ-ประพันธ์สาส์น” จับมือกันจัดโครงการ มอบหนังสือชุด “นิทานเด็ก-วรรณกรรมนานาชาติ สานสายใยรักในครอบครัว”

โดยครั้งนี้เป็นการมอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนประชารัฐในความดูแลของธนาคารกรุงเทพ (จำนวน 207 แห่งใน 42 จังหวัด), โรงเรียนที่ธนาคารกรุงเทพได้สร้างอาคารเรียนให้ (จำนวน 30 แห่งใน 28 จังหวัด) และโรงเรียนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (จำนวนทั้งสิ้น 163 แห่ง) ซึ่งโรงเรียนทั้งหมดนี้ยังขาดแคลนหนังสือคุณภาพที่สามารถต่อยอดความรู้และจินตนาการของเยาวชน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ อดีตประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือจาก ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยจัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ คุณอาทร เตชะธาดา กรรมการบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สีลม

ภายในงานยังมีการจัดฐานกิจกรรมต่างๆ สร้างสรรค์โดยทีมงานมืออาชีพ ผู้สร้าง "กุ๋งกิ๋ง" ที่พ่อแม่ผู้ปกครองคุ้นเคยกันดี กิจกรรมแฝงไปด้วยเนื้อหาที่หลากหลายและทรงคุณค่า เพื่อให้คุณครูและบรรณารักษ์เข้าร่วม สามารถต่อยอดกิจกรรมจากนิทานที่อ่านให้เด็กฟังด้วยตนเองได้ โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในโรงเรียนหรือในชีวิตประจำวัน และไฮไลต์การแสดงชุดพิเศษบนเวที "ห้องสมุดมีชีวิต" ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อถ่ายทอดและส่งต่อแนวคิดการส่งเสริมให้กับบุคลากรทางการศึกษาได้เห็นถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของนิทาน และนำหนังสือนิทานกลับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน หรือทำกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนภายในโรงเรียนหรือในชุมชนต่อไป

ฐานกิจกรรม "แปลงกายเป็นนักสำรวจ"

การสำรวจโลกใต้ทะเล ทั้งอ่าวไทย ทะเลอันดามัน และมหาสมุทรทั่วโลก โดยใช้เทคนิคพิมพ์ภาพลงบนแผ่นใสขนาดใหญ่ ซ้อนบนพื้นหลังสีดำ แล้วใช้กระดาษรูปไฟฉายสีขาว สอดเข้าใต้แผ่นใสเพื่อส่องหาภาพสัตวท์ะเลตามโจทย์ที่ได้รับ

สิ่งที่เด็กได้รับ: พัฒนากล้ามเนื้อ ฝึกการสังเกต เรียนรู้สิ่งมีชีวิตใต้ทะเล

ฐานกิจกรรม "ร่วมกันก่อร่างสร้างปราสาท"

การต่อบล็อกไม้สร้างปราสาท โดยต้องแบ่งกลุ่มกัน แต่ละกลุ่มดูภาพตัวอย่าง และสร้างปราสาทให้เหมือนกับภาพตัวอย่าง

สิ่งที่เด็กได้รับ: พัฒนากล้ามเนื้อ ฝึกการสังเกต มิติสัมพันธ์

ฐานกิจกรรม "D. I .Y ที่คั่นรักษ์หนังสือ"

การประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือน่ารักๆ ที่ช่วยรักษาขอบหนังสือให้คงความสวยงาม

สิ่งที่เด็กได้รับ: พัฒนากล้ามเนื้อ เห็นความสำคัญของหนังสือ วิธีถนอมหนังสือ

จุดประสงค์ของโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีใจรักการอ่าน และสร้างภาวะผู้นำที่มีความพร้อมทุกด้าน โดยเน้นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการพัฒนา IQ และ EQ ควบคู่กันไป ทั้งยังช่วยส่งเสริมและเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งเปิดโลกกว้างและฝึกให้เด็กใช้จินตนาการ เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ที่เผยโลกทัศน์ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ต่อยอดทำสิ่งใหม่ๆ ต่อไป

ธ.กรุงเทพ-ประพันธ์สาส์น” จับมือกันจัดโครงการ มอบหนังสือชุด “นิทานเด็ก-วรรณกรรมนานาชาติ สานสายใยรักในครอบครัว” ธ.กรุงเทพ-ประพันธ์สาส์น” จับมือกันจัดโครงการ มอบหนังสือชุด “นิทานเด็ก-วรรณกรรมนานาชาติ สานสายใยรักในครอบครัว” ธ.กรุงเทพ-ประพันธ์สาส์น” จับมือกันจัดโครงการ มอบหนังสือชุด “นิทานเด็ก-วรรณกรรมนานาชาติ สานสายใยรักในครอบครัว”