ภาพข่าว: WHA พบนักวิเคราะห์

24 Aug 2016
คุณจรีพร จารุกรสกุล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พร้อมด้วย คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ และ คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือWHA ร่วมนำเสนอข้อมูล ทิศทางแผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น รวมถึงแผนขยายธุรกิจ 5 ปี เพื่อรองรับเป้าหมายของบริษัทฯในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้าน โลจิสติกส์ อสังหาริมทรัพย์ และนิคมอุตสาหกรรมแบบครบวงจรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆนี้
ภาพข่าว: WHA พบนักวิเคราะห์