ภาพข่าว: WHA ผนึก JD.Com ตั้งบริษัทร่วมทุน

28 Jan 2019
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (กลาง) พร้อมด้วยนายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร( กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Corporation PCL ให้การต้อนรับ นายจื้อ จวิน หวัง (กลางซ้าย) Senior Vice President of JD.com และ นางเซี้ยว เล่อ (ลำดับ 3 จากซ้าย) General Manager, International Development Department, JD Property, and other executives of JD.COM พร้อมคณะผู้บริหาร เจดีดอทคอม ในโอกาสการเข้าเยี่ยมชมกิจการ พร้อมหารือถึงความร่วมมือทางธุรกิจการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท ดับบลิวเอชเอ –เจดี อัลไลแอนซ์ จำกัด เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการโลจิสติกส์ ในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รองรับการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
ภาพข่าว: WHA ผนึก JD.Com ตั้งบริษัทร่วมทุน