โรงพยาบาลราชธานี จัดงานแถลงข่าว “พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

17 Aug 2016
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (RJH) โรงพยาบาลชั้นนำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคกลาง ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงานพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 3 แห่ง ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องเซี่ยงไฮ้ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ (MRTสถานีห้วยขวาง ประตูทางออก 2)

ผู้บริหารที่จะเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย

  • นายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ กรรมการผู้จัดการ
  • นายแพทย์นพดล นพคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
  • คุณพิมพ์ผกา นิจการุณ กรรมการผู้จัดการธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย
  • พร้อมผู้บริหารจากบริษัทหลักทรัพย์ ที่ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้ง 3 แห่ง