ภาพข่าว: ปตท.เยี่ยมชมโรงงานผลิตแผ่นและแผงเซลล์ SOLAR

29 Jun 2016
คุณปัทมา วงษ์ถ้วยทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (SOLAR) ให้การต้อนรับพร้อมถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท ปตท .จำกัด (มหาชน) (PTT) เนื่องในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแผ่นและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อนึ่ง SOLAR เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์และระบบเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Roof Top) ระบบสูบน้ำ ระบบไฟส่องสว่างและระบบ Solar Home แบบครบวงจรเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ยังได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมจากประเทศเยอรมัน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ รวมทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของประเทศไทย
ภาพข่าว: ปตท.เยี่ยมชมโรงงานผลิตแผ่นและแผงเซลล์ SOLAR