TPBI รุกผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล post-consumer หวังกดต้นทุน หนุนมาร์จิ้นพุ่ง คาด 2 ปี เพิ่มกำลังผลิตสองเท่าตัว รับเทรนด์สิ่งแวดล้อมในตลาดโลกมาแรง

15 Jun 2016
'บมจ.ทีพีบีไอ' หรือ TPBI เดินเกมรุกผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล หวังนำมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตบรรจุภัณฑ์ พลาสติกประเภทหูหิ้วและถุงขยะตามคำสั่งซื้อของลูกค้า รับกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาแรง หนุนการใช้เม็ดพลาสติกเต็มกำลังการผลิต 600 ตันต่อเดือนภายในสิ้นปีนี้ ก่อนศึกษาลุยลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มอีกเท่าตัวภายใน 2 ปี เพื่อต่อยอดสู่การส่งจำหน่ายให้แก่ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั้งในประเทศและส่งออก
TPBI รุกผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล post-consumer หวังกดต้นทุน หนุนมาร์จิ้นพุ่ง คาด 2 ปี เพิ่มกำลังผลิตสองเท่าตัว รับเทรนด์สิ่งแวดล้อมในตลาดโลกมาแรง

นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI ผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ครบวงจรระดับโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนนำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมาใช้ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก หลังจากที่ได้เริ่มเดินเครื่องจักรผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล post-consumer ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลดังกล่าว จะดำเนินการผ่าน บริษัท ไทยเยอรมัน รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด หรือ TGRT ซึ่ง TPBI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 โดยใช้ฐานการผลิตโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองใกล้กับโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทหูหิ้วและถุงขยะ กำลังการผลิตต่อเดือนอยู่ที่ 600 ตัน หรือคิดเป็น 7,200 ตันต่อปี โดยใช้เศษพลาสติกที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภค (Post-Consumer Plastic Scrap) มาผ่านกระบวนการทำความสะอาดและรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล นำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงหูหิ้วและถุงขยะตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

"หลังจากได้เริ่มต้นเดินเครื่องจักรผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล post-consumer มาตั้งแต่เดือนเมษายนนั้น สามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิตสินค้าประเภทถุงหูหิ้วและถุงขยะได้เพิ่มขึ้น การใช้เม็ดพลาสติก รีไซเคิล post-consumer นอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้าแล้วยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่สอดรับกับ เทรนด์ของโลกด้วย" นายสมศักดิ์ กล่าว

นายกมล บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน TBPI กล่าวเสริมว่า ส่วนแผนงานอนาคต บริษัทฯ คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะใช้กำลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเต็มกำลังผลิต 100% จึงต้องวางแผนขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมในอนาคต โดยเตรียมแผนจัดหาวัตถุดิบเศษพลาสติกที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภคทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติมเพื่อรองรับเป้าหมายภายใน 2 ปีข้างหน้าจะขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล post-consumer อีกสองเท่าตัว เพื่อป้อนความต้องการด้านวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของโรงงานเอง รวมถึงมีแผนจำหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิลไปยังกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความต้องการสูงในขณะนี้

TPBI รุกผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล post-consumer หวังกดต้นทุน หนุนมาร์จิ้นพุ่ง คาด 2 ปี เพิ่มกำลังผลิตสองเท่าตัว รับเทรนด์สิ่งแวดล้อมในตลาดโลกมาแรง