ทีพีบีไอตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนกรีนโปรดักส์และลดคาร์บอนในกระบวนการผลิตให้ได้ 30% ภายในปี 2568

08 May 2023

คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา Plastic Forum ในหัวข้อ "สร้างสมดุล: อุตสาหกรรมพลาสติกเติบโตได้อย่างไร โดยไม่ทำลายโลก" ในงาน InterPlas Thailand 2023 ซึ่งจัดโดยสถาบันพลาสติก และ RX Tradex ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งมีผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมรับฟังกว่า 400 คน

ทีพีบีไอตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนกรีนโปรดักส์และลดคาร์บอนในกระบวนการผลิตให้ได้ 30% ภายในปี 2568

ในงานสัมมนาดังกล่าว มีวิทยากรเข้าร่วม คือ คุณวิเชียร เล็กวิจิตรธาดา นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย คุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย คุณนิวัฒน์ อธิวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี เคมิคอลลส์ จำกัด (มหาชน) และคุณสุทธิศักดิ์ วิลานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ โดยมี ศ.ดร. หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งผู้ร่วมเสวนาแต่ละท่านได้นำเสนอมุมมองที่หลากหลายในการจัดการกับขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คุณสมศักดิ์ ได้นำเสนอแนวทางที่ TPBI ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและไม่ทำลายโลก โดยการจัดตั้งโครงการ "วน" ขึ้นมา เพื่อเป็นหน่วยงานบุกเบิกและผลักดันให้เกิด Circular Economy โดยมีพันธกิจในการเก็บกลับพลาสติกยืดที่ใช้งานแล้วมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติก PCR เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ในรูปแบบต่างๆ ได้อีกครั้ง รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ในการจัดการขยะพลาสติกให้กับสาธารณชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ Green Product ให้เป็น 30% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และลดการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตให้ได้ถึง 30% ภายในปี 2568คุณสมศักดิ์ ทิ้งท้ายว่า การที่จะทำเรื่องยากนี้ให้สำเร็จ ต้องใช้เวลาและต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก รวมถึงจะต้องปลูกฝังความตระหนักรู้ถึงความจำเป็นในการแยกขยะตั้งแต่ระดับเยาวชน ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นภารกิจสำคัญที่โครงการ "วน" ได้ทำอย่างต่อเนื่องเสมอมา

ทีพีบีไอตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนกรีนโปรดักส์และลดคาร์บอนในกระบวนการผลิตให้ได้ 30% ภายในปี 2568