ภาพข่าว: งานคืนสู่เหย้ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๐

23 Jan 2017
งานคืนสู่เหย้า พุทธศักราช ๒๕๖๐ พี่น้องชาว มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นเก่ารุ่นใหม่พบกันอบอุ่นชื่นใจ ท่านอาจารย์ศ.ดร.จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ หม่อมหลวงภัทรชาติ ประวิตร ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร ผศ.ดร.แม่ชี กฤษณา รักษาโฉม ดร.ตวงเพชร สมศรี ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล พร้อมแขกผู้มีเกียรติมากมาย
ภาพข่าว: งานคืนสู่เหย้ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๐