เชียงใหม่สร้างสื่อ Digital Content ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานฮาลาล

21 Oct 2016
จังหวัดเชียงใหม่จับมือหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผลิตสื่อทันสมัยในรูปแบบ Digital Content เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน สร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าฮาลาลไทยและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลักดันการส่งออก ทั้งยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเหนือให้กว้างขึ้น
เชียงใหม่สร้างสื่อ Digital Content ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานฮาลาล

จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท อินโนเวทีฟ วิลเลจ จำกัด ดำเนินงาน "กิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยสื่อสร้างสรรค์ (Smart Halal Tourism)" ภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดผลิตภัณฑ์/บริการฮาลาลจังหวัดเชียงใหม่ งบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559โดยได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่ทันสมัย เข้าใจ และเข้าถึงง่าย โดยใช้ Digital Content เป็นสื่อกลางในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องของมาตรฐานฮาลาลในมุมต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการผลิตสื่อวีดีทัศน์ในรูปแบบ 2D จำนวน 5 เรื่อง 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ โอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Economy), กระบวนการขอรับรองฮาลาล, ฮาลาลและฮารอม, การเชือดตามหลักศาสนาอิสลาม และประชาสัมพันธ์ Application Smart Halal Tourism ซึ่งจะมีการจัดแถลงข่าวเปิดตัว Application อย่างเป็นทางการภายในปีนี้ เพื่อตีตลาดนักท่องเที่ยวและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

ท่านสามารถรับชมสื่อวีดีทัศน์ชุด Smart Halal ได้ที่ www.youtube.com ช่อง Smart Halal ตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://www.youtube.com/channel/UChbjw-C-U502fEIkB483oKA