ภาพข่าว: ตอกย้ำความร่วมมือผลักดันจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองไมซ์

15 Jan 2013

กรุงเทพฯ--15 ม.ค.--โอกิลวี่ พับบลิค รีเลชั่นส์

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ พร้อมด้วย 8 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ หรือ Chiang Mai Creative City (CMCC) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยภาคเหนือ 8 แห่ง ประกาศเจตนารมณ์ร่วมมือกันวางกรอบแผนแม่บทการทำงานเพื่อพัฒนาและผลักดันเชียงใหม่ให้เป็น MICE Destination – นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งและนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม และจัดทำแผนเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

ในภาพ นายธงชัย ศรีดามา กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ สสปน. พร้อมด้วยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าว้อสรุปจากการระดมความคิดเพื่อวางกรอบแผนแม่บทการทำงานเพื่อพัฒนาและผลักดันเชียงใหม่ให้เป็น MICE Destination – นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งและนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม

-กภ-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net