ภาพข่าว: เครือสหวิริยา จัดกิจกรรมให้ชุมชนร่วมตรวจสอบคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิต

11 Oct 2016
เครือสหวิริยา โดยศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ทีมส่งเสริมและพัฒนา ภายใต้ บจก.บางสะพานสัมพันธ์ พร้อมด้วย บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย ร่วมกันจัด "โครงการประชาเสวนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ประจำปี 2559 โดยครั้งนี้มีตัวแทนของพี่น้องจาก หมู่ 2 บ้านท่ามะนาว และหมู่ 4 บ้านท่านขาม ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน เข้าเยี่ยมชมระบบการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระบวนการบำบัดน้ำเสีย เริ่มจากเข้าชมระบบจัดการควบคุมของเสียในส่วนต่างๆ ภายในกระบวนการผลิตโดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงงานร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำเสียในกระบวนการผลิตเหล็กของโรงงาน และชมกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน ISO 14001 และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อยืนยันถึงการดูแลคุณภาพน้ำที่ดีของภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมจัดขึ้น บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เมื่อวันก่อน
ภาพข่าว: เครือสหวิริยา จัดกิจกรรมให้ชุมชนร่วมตรวจสอบคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิต