5บริษัทเหล็กจัดวิ่งเพื่อสังคมช่วยผู้ด้อยโอกาส "ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2022"18 ธ.ค.นี้

21 Nov 2022

5 บริษัทอุตสาหกรรมเหล็กประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ (SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS BlueScope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT) เตรียมจัดกิจกรรม "เดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2022" ครั้งที่ 14 เพื่อนำรายได้ มอบให้มูลนิธิ หน่วยงาน สถาบันการศึกษาที่ดำเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ โดยการวิ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่  1) เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2 กิโลเมตร 2) ฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร 3) มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ซึ่งกิจกรรมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 04.30 น. ณ สเตเดียมวัน จุฬาซอย 5 สามารถสมัครได้แล้วที่ https://shutterrunning2014.run/konlhek/ 

5บริษัทเหล็กจัดวิ่งเพื่อสังคมช่วยผู้ด้อยโอกาส "ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2022"18 ธ.ค.นี้