ภาพข่าว: ผสานความร่วมมือ

17 Oct 2016
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายฮิโระมิจิ มะสึชิมะ ปลัดกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (Mr. Hiromichi MATSUSHIMA, Vice Minister, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมหารือความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทยและญี่ปุ่น ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 1 (The First Meeting of the Japan - Thailand High-Level Cooperation Dialogue on Agricultural and Food Industries) ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อหารือด้านนโยบายการเกษตรและประเด็นริเริ่มใหม่ รวมทั้งผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างทั้งสองประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนญี่ปุ่น ผู้แทนไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน
ภาพข่าว: ผสานความร่วมมือ