ภาพข่าว: VGI จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559

10 Nov 2016
นายคีรี กาญจนพาสน์ (กลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย หรือ VGI เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 90 ของบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือ BSSH จาก บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 90 ในบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (BSS) จากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC โดย BSSH และ BSS เป็นผู้ให้บริการบัตร Rabbit, ธุรกิจ e-wallet ผ่านการให้บริการ Rabbit LINE Pay และ ธุรกิจออนไลน์อื่นๆ ผ่านแรบบิท อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ VGI ที่ต้องการมุ่งไปสู่การดำเนินธุรกิจการเป็น Data-Centric Media Hypermarket อย่างสมบูรณ์แบบในอนาคตอันใกล้
ภาพข่าว: VGI จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559