ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนจัดเอิร์ธอาวเออร์ (Earth Hour) ปิดไฟ 1 ชั่วโมง

18 Apr 2017
มร.วิม เอ็น. เอ็ม. ฟาเก็ล (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงแรมฯ อาทิ เพชรรัตน์ พรหมสิทธิ์ (คนที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขายโรงแรมฯ, จักรกริช ส่งโสภา (คนที่ 4 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายช่างและวิศวกรโรงแรมฯ, ฐปนียา คำตรง (คนที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินโรงแรมฯ รณรงค์ให้พนักงานโรงแรมฯ แขกผู้เข้าพัก และ ชุมชนโดยรอบ ร่วมกิจกรรม เอิร์ธอาวเออร์ (Earth Hour) โดยช่วยกันปิดไฟ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น. เพื่อลดภาวะโลกร้อน ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนจัดเอิร์ธอาวเออร์ (Earth Hour) ปิดไฟ 1 ชั่วโมง