ภาพข่าว: เจอจ่ายทันทีกับประกันภัยมะเร็ง

09 Jun 2017
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน) บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต โดยคุณอุทัย สรรเสริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย สายงานการตลาดตัวแทน พร้อมด้วยคุณณัช ไชยวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนการตลาดตัวแทน มอบเงินสินไหมทดแทนประกันภัยมะเร็ง TPB Cancer Care Plus จำนวน 500,000 บาท ให้แก่คุณศิริวรรณ บาลนคร ผู้เอาประกันภัย ซึ่งบริษัทฯได้มอบสินไหมทันทีที่ตรวจพบเจอมะเร็งในระยะแรก
ภาพข่าว: เจอจ่ายทันทีกับประกันภัยมะเร็ง