ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนเยาวชนร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9

30 May 2017
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลนิธิร่มฉัตร ผนึกกำลังองค์กรพันธมิตร จัดแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อบ่มเพาะความรู้และปลูกฝังความเข้าใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ การบริหารการเงินส่วนบุคคล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการประกันชีวิต มุ่งหวังให้เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาเติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพของประเทศ ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และทุนดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท สมัครเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่วันนี้ที่ www.set.or.th/phetecon
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนเยาวชนร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า "เศรษฐศาสตร์และการบริหารการเงินส่วนบุคคลเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับเยาวชนในการที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ การสร้างเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวจึงถือเป็นภารกิจที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โครงการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 โดยมีเยาวชนผ่านโครงการแล้วกว่า 30,000 คน จากสถานศึกษา 7,335 แห่งทั่วประเทศ และได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นได้จากจำนวนผู้สมัครสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีที่ผ่านมา สะท้อนว่าสังคมไทยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์มากยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมและยกระดับการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งสามารถก้าวสู่การแข่งขันในระดับประเทศได้"

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎในปีนี้ จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 โดยการสอบแข่งขันมีความเข้มข้นมากขึ้นทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ ด้วยเนื้อหาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหารการเงินส่วนบุคคล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประกันชีวิต เยาวชนจะได้แสดงความสามารถด้านความรู้ การวิเคราะห์ และการนำเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการในรอบสุดท้าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในการพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินต่อไป นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการภายใต้แนวคิด "อนาคตสดใส ด้วยวินัยการออม" รวมทั้งจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครอง เรื่องการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุอีกด้วย โดยรางวัลในปีนี้ประกอบด้วย ถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และทุนดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมาคมประกันชีวิตไทย โดยมีมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมสนับสนุน โดยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 ก.ค. 2560 แข่งขันวันที่ 2-3 ก.ย. 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และระดับอุดมศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-24 ก.ย. 2560 แข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2560 ติดตามรายละเอียดและสมัครที่ www.set.or.th/phetecon หรือสอบถาม SET Contact Center 0 2009 9999