ฮอนด้า ประกาศรางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรน้อย รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ ครั้งที่ 12

20 Feb 2017
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศผล ด.ญ. ศุภสุตา สามัตถิยดีกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม เจ้าของผลงาน "ช้อนปรับนิสัยการปรุง" รับรางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ "ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2016" ภายใต้แนวคิด "คิด(ส์) กระหึ่มโลก" รางวัลรองชนะเลิศจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ด.ช. ฤ.กษมคามิน ภูมิธาดาเดช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เจ้าของผลงาน "Charcoal Belt" และ ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนแม่พระฟาติมา เจ้าของผลงาน "โดรนรักษ์ป่า" และรางวัลเกียรติยศ 3 รางวัลได้แก่ ด.ช. ธนิยภัทริก์ ธนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก ด.ช. ธนบดี พลามิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี และด.ญ. นภธร บุญปัญญา ธนาชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม โดยเยาวชนทั้ง 6 คนจะได้เป็นตัวแทนนวัตกรน้อยของประเทศไทยไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในค่ายเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น "ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คิดส์" พร้อมเยี่ยมชมอาณาจักรฮอนด้า ที่ทวินริง โมเตกิ และสำนักงานใหญ่ของบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
ฮอนด้า ประกาศรางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรน้อย รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ ครั้งที่ 12

โครงการ ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย โดยเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงพลังแห่งความคิดและจินตนาการ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่ออนาคต โดยในปีนี้มียอดผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้นจำนวน 15,896 ผลงาน จากกว่า 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ รวมตลอด 12 ปีที่ดำเนินการโครงการมามีจำนวนผลงานที่ส่งเข้ามาจากทั่วประเทศแล้วทั้งสิ้น 355,435 ผลงาน สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 70 คนได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการโทรทัศน์ "Super Idea คิด(ส์) กระหึ่มโลก" โดยแต่ละรอบผ่านโจทย์ใหม่ๆ และการประดิษฐ์โมเดลที่หลากหลาย

นายณัฏฐ์ ปฏิภานธาดา ผู้จัดการทั่วไปส่วนการตลาดและการวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ฮอนด้า เชื่อใน "พลังแห่งความฝัน" ที่จะเป็นแรงสำคัญในการผลักดันให้ประสบความสำเร็จ เราจึงมุ่งมั่นสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีเวทีในการแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน นำเสนอไอเดียสิ่งประดิษฐ์ที่มีความแปลกใหม่ ผ่านโครงการ "ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์" ซึ่งจัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 12 และมีการพัฒนารูปแบบการแข่งขันให้สนุก ท้าทาย และเป็นไอเดียสิ่งประดิษฐ์มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นจริง รวมทั้งมีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้น โดยไฮไลท์ในปีนี้ ได้เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแรงบันดาลใจและแนวคิดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมอีกด้วย"

"ฮอนด้าจะยังดำเนินโครงการนี้ต่อไปตามเจตนารมณ์ในการปลูกฝังพลังแห่งความฝัน (The Power of Dreams) และเป็นเวทีบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความฝันและจินตนาการสำหรับเยาวชนไทย รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนมุ่งมั่นก้าวตามความฝันของตนเองให้เป็นจริง พร้อมเติบโตขึ้นเป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่ตลอดไป" นายณัฏฐ์ กล่าวทิ้งท้าย

รายชื่อเยาวชนที่ได้ร่วมค่ายเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น "ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คิดส์" ที่ประเทศญี่ปุ่น มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ด.ญ. ศุภสุตา สามัตถิยดีกุล (มีมี่)

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม

ผลงาน "ช้อนปรับนิสัยการปรุง"

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ด.ช. ฤ.กษมคามิน ภูมิธาดาเดช (คิดิน)

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

ผลงาน "Charcoal Belt"

ด.ญ. ชญานิศ อินทรำพรรณ (ชาช่า)

โรงเรียนแม่พระฟาติมา

ผลงาน "โดรนรักษ์ป่า"

รางวัลเกียรติยศ 3 รางวัล

ด.ช. ธนบดี พลามิตร (ล็อตโต้)

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี

ผลงาน "เครื่องเพิ่มประสบการณ์ความรู้"

ด.ญ. นภธร บุญปัญญาธนาชัย (โดนัท)

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม

ผลงาน "บาทาวิถี Only"

ด.ช. ธนิยภัทริก์ ธนศิลป์ (อู่อู๋)

โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก

ผลงาน "เครื่องสแกนผักผลไม้เนื้อสัตว์ปลอดภัย"

ฮอนด้า ประกาศรางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรน้อย รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ ครั้งที่ 12 ฮอนด้า ประกาศรางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรน้อย รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ ครั้งที่ 12 ฮอนด้า ประกาศรางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรน้อย รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ ครั้งที่ 12