กล่องวิเศษ โดยอำพลฟูดส์ และ ทรายทองกะทิสด ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กไทย

15 Mar 2017
โครงการ กล่องวิเศษ โดยอำพลฟูดส์ และ ร้านทรายทองกะทิสด ตลาดไท ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กไทย และสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมอบโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จากแผ่นชิปบอร์ด พร้อมผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวกล้องงอก ตรา วีฟิท ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยสัก ต.ท่าทราย อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
กล่องวิเศษ โดยอำพลฟูดส์ และ ทรายทองกะทิสด ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 คุณสนทธยา วระวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด และคุณสุรัชนี โชติกรกุลกิจ เจ้าของธุรกิจร้านทรายทองกะทิสด ตลาดไท ร่วมมอบโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จากแผ่นชิปบอร์ด จำนวน 100 ชุด และผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวกล้องงอก ตรา วีฟิท ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยสัก โดยมีนายเชาว์ ผาเป้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสัก เป็นผู้รับมอบโรงเรียนบ้านห้วยสัก ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม-บางเบิด บ้านห้วยสัก ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 81 คน เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลานาน ทำให้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เกิดการชำรุดเสียหาย จนทำให้ไม่สามารถซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ และมีจำนวนไม่เพียงพอต่อนักเรียน ทางโครงการกล่องวิเศษ โดยอำพลฟูดส์ และ ร้านทรายทองกะทิสด ตลาดไท จึงได้เล็งเห็นถึงสำคัญของปัญหาและต้องการช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม จึงได้ทำการมอบโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนที่ผลิตจากแผ่นชิปบอร์ด และมอบผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวกล้องงอก ตรา วีฟิท ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยสัก ซึ่งการช่วยเหลือในครั้งถือว่าเป็นการร่วมกันช่วยเหลือสังคม และเป็นการมอบโอกาส มอบอนาคตทางการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสักนี้ต่อไปได้อีกด้วย

กล่องวิเศษ โดยอำพลฟูดส์ และ ทรายทองกะทิสด ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กไทย