“อำพลฟูดส์” คุมเข้ม COVID-19 สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าและพนักงาน

23 Mar 2020

“อำพลฟูดส์” คุมเข้ม COVID-19 สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าและพนักงาน

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ กำหนดมาตรการ APF BCP COVID-19 คุมเข้มพนักงานไม่อนุญาตให้มีการเดินทางไปต่างประเทศ พร้อมตั้งจุดตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานและผู้มาติดต่อทุกท่านบริเวณทางเข้า-ออก โดยจะขอสงวนสิทธิ์การเข้าพื้นที่หากพบว่าพนักงานและผู้มาติดต่อที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และจำเป็นต้องให้พนักงานหยุดพักงานทันที เพื่อพบแพทย์ตรวจหาสาเหตุ โดยบริษัท ฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการ APF BCP COVID-19 เพื่อการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจรักษาจากสถานพยาบาลให้พนักงานทุกคนทราบ อีกทั้งยังมีการเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยปฏิบัติงาน พร้อมส่งเสริมให้พนักงานทุกท่านดูแลสุขอนามัยโดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และได้มีการจัดเตรียมแอลกอฮอล์ไว้ตามจุดต่าง ๆ รวมถึงการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสทุก 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้นำมาตรการ Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคมมาปรับใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ สโมสรพนักงาน สำนักงาน และจุดพักผ่อน

บริษัท ฯ มีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และมีความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันที่ กำหนดขึ้น ซึ่งเป็นมาตรการที่ครอบคลุมสำนักงานและโรงงานในเครือทั่วประเทศ เพื่อหวังให้ลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อทุกท่านได้รับความปลอดภัยสูงสุดเมื่ออยู่ในพื้นที่ของอำพลฟูดส์ อีกทั้งจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และใช้มาตรการอย่างต่อเนื่อง พร้อมปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากภาครัฐว่าอยู่ในภาวะปลอดภัย

ทั้งนี้ อำพลฟูดส์รับทราบความกังวลใจของลูกค้าเกี่ยวกับสภาวะสินค้าขาดตลาด โดยขอยืนยันว่าสินค้าทุกชนิดในเครืออำพลฟูดส์ มีความเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และหากลูกค้ามีความวิตกกังวลเกี่ยวสถานการณ์การแพร่ระบาด และหลีกเลี่ยงการออกจากที่พักอาศัย ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง www.goodlifeforyou.com. พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-622-3838

“อำพลฟูดส์” คุมเข้ม COVID-19 สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าและพนักงาน “อำพลฟูดส์” คุมเข้ม COVID-19 สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าและพนักงาน