ภาพข่าว: ไทวัสดุ ส่งมอบเครื่องมือช่างต่อยอดศักยภาพช่างฝีมือไทย

18 Sep 2017
นายรัฐวิชญ์ ศุภสวัสดิรัตน์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (ที่ 2 จากขวา) มอบเครื่องมือช่างในโครงการ "เครื่องมือช่างเก่าแลกใหม่ ปี 4" จำนวน 369 ชิ้น มูลค่า 809,799 บาท โดยได้รับเกียรติจาก นายนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อให้แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ประกอบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ เพื่อต่อยอดยกระดับคุณภาพฝีมือให้ทัดเทียมกับสากล
ภาพข่าว: ไทวัสดุ ส่งมอบเครื่องมือช่างต่อยอดศักยภาพช่างฝีมือไทย