ภาพข่าว: ไทวัสดุ มอบเครื่องมือช่างแก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว

24 Oct 2017
พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว และประธานมูลนิธิวัดสวนแก้ว รับมอบเครื่องมือช่าง จำนวน 382 ชิ้น มูลค่า 382,000 บาท ภายใต้โครงการ "เครื่องมือช่างเก่าแลกใหม่ ปี 4" จากนายรัฐวิชญ์ ศุภสวัสดิรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพความรู้ด้านช่าง และจัดจำหน่ายหารายได้เข้ามูลนิธิฯ เมื่อเร็วๆนี้
ภาพข่าว: ไทวัสดุ มอบเครื่องมือช่างแก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว