แนะนำ ArcGIS for Personal Use รองรับความต้องการของการทำแผนที่อย่างมืออาชีพ

26 Sep 2017
บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำธุรกิจด้านภูมิสารสนเทศแบบครบวงจร หรือ GIS ขอแนะนำ ArcGIS for Personal Use หรือ โปรแกรมการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ArcGIS สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อการค้า (Non-Commercial Use) รองรับความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลในด้านต่างๆ ArcGIS for Personal Use รองรับความต้องการของการทำแผนที่อย่างมืออาชีพเข้าถึงขีดความสามารถเต็มรูปแบบบนแพลตฟอร์ม ArcGIS โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างแผนที่และแอพพลิเคชันแบบสร้างสรรค์ได้หลากหลายรูปแบบ มีเครื่องมือเพื่อช่วยทำการวิเคราะห์ขั้นสูงด้วย ArcGIS Pro และ ArcGIS extensions สามารถแชร์แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของคุณกับชุมชนเพื่อสร้างแอปพลิเคชันสำหรับองค์กรอาสาสมัคร อีกทั้งสามารถเข้าใช้ระบบ E-Leaning หลักสูตรฝึกฝนทักษะการใช้งาน ArcGIS ของ Esri แบบไม่จำกัด เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญของคุณได้ตามความต้องการ
แนะนำ ArcGIS for Personal Use รองรับความต้องการของการทำแผนที่อย่างมืออาชีพ

ArcGIS for Personal Use package ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการทำแผนที่อย่างมืออาชีพ ในราคาเพียง 4,500 บาทต่อปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.esrith.com สายด่วน Esri โทร. 02 678 0212 หรือทางอีเมล์ [email protected]