ภาพข่าว: นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ชั้นนำ เยี่ยมชมซีลิค (SELIC)

06 Jul 2017
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จาก บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการบริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินธุรกิจและทิศทางการเติบโตในอนาคต โดยมีคุณยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ภาพข่าว: นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ชั้นนำ เยี่ยมชมซีลิค (SELIC)