ภาพข่าว: ทรูไอดีซี หนุนรัฐลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ในงานสัมมนา EEC พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ CLMV

14 Jul 2017
เมื่อเร็วๆนี้ ,นายศุภรัตน์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด และหัวหน้ากลุ่มแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมเสวนาในงาน "EEC พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ CLMV ครั้งที่ 2 นำไทยเป็นศูนย์กลาง DIGITAL ASEAN" ที่จัดขึ้น ณ ไบเทคบางนา โดยได้เสนอว่า "โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) นั้น เป็นการนำร่องปูพรมสู่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับประเทศไทยและเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมไอที การลงทุนด้านข้อมูลและการจัดการข้อมูลนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และหากกล่าวถึงโครงการ ดิจิทัล พาร์ค ที่ทางรัฐบาลต้องการจะผลักดันให้เป็นศูนย์กลาง ควรจะมีนโยบายสนับสนุนหรือรองรับธุรกิจดิจิทัลต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มธุรกิจที่ควรผลัดดัน อาทิ ธุรกิจโรงแรม ค้าปลีก และอุตสาหกรรม เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ โดยเล็งเห็นว่าประเทศไทยนั้นมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน"
ภาพข่าว: ทรูไอดีซี หนุนรัฐลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ในงานสัมมนา EEC พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ CLMV