ภาพข่าว: เวียนนา ร่วมกับ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จัดงานวันแม่ “อาสาเพื่อหญิงไทย ทำดีเพื่อแม่ ห่างไกลมะเร็งเต้านม”

11 Aug 2017
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางอัญชนา บุญสุยา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (ที่ 9 จากขวา) และนางสาวพรทิพย์ หมั่นผดุงกิจ กรรมการบริหาร บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เครือสหพัฒน์) ผู้จัดจำหน่ายชุดชั้นในเวียนนา (ที่ 10 จากขวา) ร่วมเปิดงาน "อาสาเพื่อหญิงไทย ทำดีเพื่อแม่ ห่างไกลมะเร็งเต้านม" ซึ่งเป็นกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ที่จัดขึ้นร่วมกับเวียนนา เพื่อให้กลุ่มคุณแม่ และผู้หญิงไทยได้ตื่นตัวถึงพิษภัยมะเร็งเต้านม โดยงานนี้ ยังมีกิจกรรมเย็บเต้าเทียมนำไปบริจาคให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้เพื่อการสาธารณะกุศลทำดีในวันแม่ปีนี้ด้วย
ภาพข่าว: เวียนนา ร่วมกับ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จัดงานวันแม่ “อาสาเพื่อหญิงไทย ทำดีเพื่อแม่ ห่างไกลมะเร็งเต้านม”