ฟิทช์คงอันดับเครดิตของบ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส และ บ.ฟินันซ่า

21 Jul 2017
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ ของบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS และ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) หรือ FNS ดังนี้
  • ASP ได้รับการคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'A-(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F2(tha)'
  • FSS ได้รับการคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'BBB+(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F2(tha)'
  • FNS ได้รับการคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'BBB-(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F3(tha)' ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตภายในประเทศของ ASP สะท้อนถึงเครือข่ายทางธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นการดำเนินงานผ่านบริษัทลูก คือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (ASPS) ทั้งนี้ในการพิจารณาอันดับเครดิตของ ASP ฟิทช์พิจารณาจากโครงสร้างเครดิตโดยรวมของทั้งกลุ่ม เนื่องจากสินทรัพย์รวมของ ASPS มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับกลุ่ม นอกจากนี้ ASP และ ASPS ยังมีการเชื่อมโยงในการดำเนินงานและการเงินระหว่างกันในระดับสูง ASPS เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีการกระจายตัวของรายได้มากกว่าบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้านักลงทุนรายย่อยที่มีขนาดใหญ่ และยังมีผลงานที่โดดเด่นในภาคธุรกิจตลาดทุนและวาณิชธนกิจ

ฟิทช์คาดว่า ASP จะสามารถรักษาผลการดำเนินงานและฐานะการเงินไว้ได้ในระดับดี และสามารถบริหารจัดการแรงกดดันต่อความสามารถในการทำกำไรได้ดีกว่าบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย อัตรากำไรในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์น่าจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ฟิทช์เชื่อว่า ASP จะสามารถพัฒนาโครงสร้างรายได้ให้มีความหลากหลายมากขึ้นอีก จากการที่บริษัทได้ขยายการดำเนินงานไปในธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) และธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ASP ยังคงมีระดับหนี้สินในระดับต่ำต่อเนื่อง โดยอัตราส่วนผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่า 50% ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมา

การคงอันดับเครดิตภายในประเทศของ FSS สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเครือข่ายธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในระดับปานกลาง ฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่ง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) ในระดับที่ไม่สูงมากนัก แหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่สมเหตุสมผล FSS ยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดในด้านของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ค่อนข้างสูงที่ 5.4% ซึ่งเป็นลำดับที่ 4 ในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ของประเทศไทย ณ สิ้นครึ่งปีแรกของปี 2560 อย่างไรก็ตาม อัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยของบริษัทปรับตัวลดลงซึ่งเป็นทิศทางเดียวกันกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น

ฟิทช์เชื่อว่าความสามารถในการทำกำไรของ FSS จะยังคงถูกจำกัดโดยอัตรากำไรของธุรกิจหลักทรัพย์ที่ลดลงและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการพัฒนาระบบซื้อขาย อย่างไรก็ตามฐานะเงินทุนที่แข็งแรงของบริษัทซึ่งสะท้อนได้จากอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์ที่ 48.4% ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2560 รวมถึงสภาพคล่องที่อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลน่าจะช่วยให้บริษัทสามารถรับมือต่อความผันผวนทางธุรกิจในระยะสั้นได้ ฟิทช์เชื่อว่าการควบคุมความเสี่ยงของ FSS จะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้และระดับความเสี่ยงของสินทรัพย์ยังคงทรงตัว

การคงอันดับเครดิตภายในประเทศของ FNS สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของตัวบริษัทเอง และสะท้อนถึงเครือข่ายทางธุรกิจที่ค่อนข้างเล็ก ความสามารถในการทำกำไรที่ผันผวน รวมทั้งฐานะเงินทุนและสภาพคล่องที่มีเสถียรภาพมากขึ้น การลงทุนในธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าน่าจะช่วยให้รายได้ของบริษัทมีความมั่นคงมากขึ้น ในขณะที่รายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจยังคงเป็นหนึ่งในรายได้หลักที่เป็นตัวแปรต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

อัตราส่วนหนี้สินของ FNS ยังคงสูง แม้ว่าจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยในไตรมาส 1 ปี 2560 ฟิทช์มองว่าความสามารถในการชำระหนี้ของ FNS ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและเงินปันผลรับและน่าจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามกระแสเงินสดของบริษัทอาจปรับตัวลดลงต่ำกว่าคาดการณ์ได้หากสภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานปรับตัวแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงในการจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อทดแทนตราสารหนี้ที่ครบกำหนด (Refinancing Risk) เนื่องจากบริษัทมีการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากตลาดทุน (wholesale funding) อย่างไรก็ตามฟิทช์เชื่อว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะถูกลดทอนลงจากการที่บริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed Line) จากธนาคาร กระแสเงินสดจากการดำเนินงานและฐานนักลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ฟิทช์อาจพิจารณาปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของ ASP และ FSS ถ้าบริษัทมีความสามารถในการทำกำไรลดลงอย่างมีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง หรือมีสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มมากกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมหรือมากกว่าการคาดการณ์ของฟิทช์

อันดับเครดิตภายในประเทศของ FNS อาจได้รับการปรับลดอันดับ หาก FNS มีผลการดำเนินงานที่แย่กว่าคาดการณ์ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญปรับตัวแย่ลงอย่างมากโดยเฉพาะอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนหนี้สิน นอกจากนี้อันดับเครดิตอาจยังอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการลดสัดส่วนหนี้สินที่ไม่เป็นไปตามแผนอย่างมีนัยสำคัญซึ่งอาจบ่งชี้ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) ที่สูงขึ้น รวมทั้งผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทลูกหรือบริษัทร่วม หรือสัญญาณการปรับตัวลดลงของความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้ต่อบริษัท

ในทางกลับกัน ฟิทช์อาจพิจารณาปรับเพิ่มอันดับเครดิตของ ASP และ FSS ถ้าบริษัทสามารถมีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่ปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดวัฏจักรอุตสาหกรรมโดยบริษัทยังคงสามารถรักษาโครงสร้างความเสี่ยงและเครือข่ายทางธุรกิจให้มีเสถียรภาพต่อเนื่อง

อันดับเครดิตของ FNS อาจได้รับการปรับเพิ่มอันดับหากบริษัทสามารถดำเนินการตามแผนการชำระคืนเงินกู้ได้สำเร็จในขณะที่ความสามารถในการทำกำไรปรับตัวดีขึ้นอย่างยั่งยืนส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินลดลงอย่างต่อเนื่อง