มหิดล จัดแถลงข่าวปรับหลักสูตรมุ่งสู่ Entrepreneurial University รับไทยแลนด์ 4.0 พร้อมโชว์ Maker Space ทันสมัยที่สุดของสถาบันการศึกษาไทย

21 Jul 2017
มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนเชิญร่วมแถลงข่าว MAHIDOL moving toward "Entrepreneurial University" หลักสูตรพิเศษผลิตบัณฑิต เพื่อรองรับ Thailand 4.0 และความต้องการของตลาดโลก พร้อมชมตัวอย่าง Maker space สถานที่บ่มเพาะการเป็นนวัตกร และไฮไลท์นวัตกรรมที่ประสบผลสำเร็จในการสร้างคุณค่าสินค้าและบริการ มาร่วมประกาศความพร้อมสู่การเป็น Innovation Network ที่ครบครันที่สุดและเป็นแห่งแรกของสถาบันการศึกษาไทย พร้อมกันในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ ห้อง EXECUTIVE MULTIPURPOSE ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา