ภาพข่าว: แม่น้ำ รามาดาพลาซาจัดงานวันเด็ก ครั้งที่ 26

18 Jan 2018
คุณมาลี ตั้งสิน, ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา และมูลนิธิตั้งสิน พร้อมด้วยสำนักงานเขตบางคอแหลม, โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร, สโมสรโรตารียานนาวา และฝ่ายบริหารและพนักงานของโรงแรมฯ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเด็กประจำปี "วันเด็กที่แม่น้ำ เพื่อกพด. ปีที่ 26" โดยมีเด็กๆ จากเขตบางคอแหลม ทั้งจากโรงเรียนและชุมชนพร้อมผู้ปกครอง มาร่วมงานกว่า 500 คน ณ ห้องเอ็ม เอส ซี ฮอลล์ เมื่อเร็วๆ นี้
ภาพข่าว: แม่น้ำ รามาดาพลาซาจัดงานวันเด็ก ครั้งที่ 26