จังหวัดเพชรบุรีพลิกวิกฤติหลังน้ำท่วม จัดอบรมโรงเรียนเกษตรกรทำนาให้เกษตรกรในพื้นที่

12 Jan 2018
วันที่ 11 มกราคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมโรงเรียนเกษตรกรทำนาให้เกษตรกรสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยหวังให้เกษตรกร (ชาวนา) ได้ใช้เทคนิค วิชาการทางการเกษตรที่ถูกต้องในการประกอบอาชีพของตนเองและถ่ายทอดไปยังเกษตรกรใกล้เคียง ทั้งนี้ ได้รับการเปิดเผยจากนางอุไร กาลปักษ์ เกษตรอำเภอบ้านแหลม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านลาดว่า การจัดอบรมในวันนี้จะเป็นการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย สำหรับครั้งถัดไปจะเป็นการเรียนรู้ด้านมาตรฐาน GAP, การคัดเลือกพันธุ์ดีที่เหมาะสมและลักษณะประจำพันธุ์, การจัดการศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์, การสำรวจระบบนิเวศน์ และการดูแลรักษาในระยะต่างๆ ทั้งนี้การอบรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งให้เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป สำหรับเกษตรกรที่มีความสนใจจะสอบถามข้อมูลด้านการเกษตรเพิ่มเติมด้านอื่นๆ สามารถติดต่อรับข้อมูลได้จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรีพลิกวิกฤติหลังน้ำท่วม จัดอบรมโรงเรียนเกษตรกรทำนาให้เกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรีพลิกวิกฤติหลังน้ำท่วม จัดอบรมโรงเรียนเกษตรกรทำนาให้เกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรีพลิกวิกฤติหลังน้ำท่วม จัดอบรมโรงเรียนเกษตรกรทำนาให้เกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรีพลิกวิกฤติหลังน้ำท่วม จัดอบรมโรงเรียนเกษตรกรทำนาให้เกษตรกรในพื้นที่