ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับกรมศิลปากร แถลงข่าวจัดการแสดงละครร้องเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง 'หนามยอกเอาหนามบ่ง’ เทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

16 Jan 2018
ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับกรมศิลปากร แถลงข่าวจัดการแสดงละครร้องเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง 'หนามยอกเอาหนามบ่ง' เทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 เวลา 10.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากร นายสุประวัติ ปัทมสูต ผู้กำกับการแสดง และคณะนักแสดง ประกอบด้วย ลิฟท์-สุพจน์ จันทร์เจริญ ลูกนัท-ปนัดดา เรืองวุฒิ แต๋ม-ชรัส เฟื่องอารมณ์ หมู-กลศ อัทธเสรี ลูกน้ำ-พาเมล่า เบาว์เด้นท์ และครูมืด-ประสาท ทองอร่าม ร่วมพิธีบวงสรวง และแถลงข่าวการจัดแสดงละครร้องเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง 'หนามยอกเอาหนามบ่ง' พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านการธำรงรักษา ส่งเสริม และอนุรักษ์วิชานาฏศิลป์ไทยอย่างถูกต้องตามแบบแผนที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาจากบรมครูนาฏศิลป์ สายพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ณ โรงละครแห่งชาติ ถนนราชินี (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า)
ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับกรมศิลปากร แถลงข่าวจัดการแสดงละครร้องเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง 'หนามยอกเอาหนามบ่ง’ เทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับกรมศิลปากร แถลงข่าวจัดการแสดงละครร้องเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง 'หนามยอกเอาหนามบ่ง’ เทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9