ภาพข่าว: เลี้ยงอาหารกลางวันในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

01 Dec 2017
ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ พล.อ. นพ. ประสงค์ ล้อมทอง ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องอาหารแฮมิลตันส์ สเต็กเฮ้าส์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเพื่อนสนิท มาร่วมงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้
ภาพข่าว: เลี้ยงอาหารกลางวันในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ในภาพ : (นั่งจากซ้าย) สุชาดา ล้อมทอง, ดร. นุชนาถ วสุรัตน์, ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล และ วัลย์ณี ทวีแสงศิริ(ยืนจากซ้าย) พล.ต.ดร.พิเชษฐ คงศรี, พล.อ. นพ. ประสงค์ ล้อมทอง และ พล.ต.ท. ทวีศักดิ์ ตู้จินดา