ภาพข่าว: เลี้ยงสังสรรค์ บ.ย.ส. รุ่นที่ 22 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

10 Jan 2018
นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง" (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 22 และ วรวุฒิ นวโภคิน จัดงานเลี้ยงสังสรรค์แก่สมาชิกรุ่น ณ ห้องอาหารแฮมิลตันส์ สเต็กเฮ้าส์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ในภาพ: (คนที่ 6 และ 11 จากซ้าย) นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ และ วรวุฒิ นวโภคิน ถ่ายภาพร่วมกับสมาชิก บ.ย.ส. รุ่นที่ 22
ภาพข่าว: เลี้ยงสังสรรค์ บ.ย.ส. รุ่นที่ 22 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ