เก่าแลกใหม่ โดนใจกว่า สมัครชิกเก่า สมัคร SF Movie Club Card เพียง 50 บาท เท่านั้น ด่วนที่ เอส เอฟ

30 May 2018
เก่าแลกใหม่ โดนใจกว่า สมัครชิกเก่า สมัคร SF Movie Club Card
เก่าแลกใหม่ โดนใจกว่า สมัครชิกเก่า สมัคร SF Movie Club Card เพียง 50 บาท เท่านั้น ด่วนที่ เอส เอฟ

เพียง 50 บาท เท่านั้น ด่วนที่ เอส เอฟ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2561

รายละเอียดโปรโมชั่น

สมาชิก Student Card / Senior Card ที่ยังไม่หมดอายุ รับสิทธิ์สมัครสมาชิก SF Movie Club Card เพียง 50 บาท (จากราคาปกติ)

ระยะเวลาโปรโมชั่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2561

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • แสดง Student Card / Senior Card เพื่อรับสิทธิ์
  • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ ได้
  • รับสิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ
  • รับสิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2561 เท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ

โรงภาพยนตร์เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ และโรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา