ภาพข่าว: SME Development Bank เสริมแกร่งลูกค้าธนาคารภาคใต้ จัด Workshop โครงการ Modern SMEs : Design & Story

07 May 2018
นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. เป็นประธานเปิดงานโครงการ Modern SMEs : Design & Story ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เพื่อเสริมแกร่งยกระดับศักยภาพลูกค้าธนาคาร โดยนำนักออกแบบระดับมืออาชีพจากสถาบันการศึกษา จัด Workshop พัฒนา/ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์หรือตราสัญลักษณ์ให้ทันสมัยสวยงาม แต่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งภาคใต้ครอบคลุมลูกค้าธนาคารในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส จำนวน 12 กิจการ ณ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติค จังหวัดสงขลา(หาดใหญ่)
ภาพข่าว: SME Development Bank เสริมแกร่งลูกค้าธนาคารภาคใต้ จัด Workshop โครงการ Modern SMEs : Design & Story