ภาพข่าว: ธอส.เปิดตัวระบบ Intelligent Audit System การวิเคราะห์ข้อมูล 360 องศา และ Mobile Deposit Machine

26 Jun 2018
นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กลุ่มงานสินเชื่อ พร้อมผู้บริหาร เปิดตัวระบบ Intelligent Audit System การวิเคราะห์ข้อมูล 360 องศา เพื่อการตรวจสอบอัจฉริยะ และ Mobile Deposit Machine เครื่องรับเงินฝากประชารัฐ โดยมีการแนะนำวิธีการใช้งานระบบ Intelligent Audit System โดยนายสมภพ เตชเสนสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมรับชม Telepresence การให้บริการ Mobile Deposit Machine เครื่องรับฝากเงินประชารัฐ จากซอย 4 รัชดา และสาขานางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ ได้มีถ่ายทอดสดแบบ Real time ผ่าน FB GHB Info Supermarket ณ ห้องพรหมพินิจ (305) อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
ภาพข่าว: ธอส.เปิดตัวระบบ Intelligent Audit System การวิเคราะห์ข้อมูล 360 องศา และ Mobile Deposit Machine