The Future of Retail through Digital Transformation อนาคตของการบริหารธุรกิจค้าปลีกสู่ยุคดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ ด้วยโซลูชั่น SAP S/4HANA Retail Consignment

14 Jun 2018
งานสัมมนาที่ผู้บริหารพลาดไม่ได้!! SAP ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และ หัวเว่ย ประเทศไทย ผู้ให้บริการโซลูชั่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชั้นนำระดับโลก จับมือกับบริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา และวางระบบซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ จัดงานสัมมนาพิเศษ "The Future of Retail through Digital Transformation" อนาคตของการบริหารธุรกิจค้าปลีกสู่ยุคดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ ด้วยโซลูชั่น SAP S/4HANA Retail Consignment เจ้าเดียวในประเทศไทย
The Future of Retail through Digital Transformation อนาคตของการบริหารธุรกิจค้าปลีกสู่ยุคดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ ด้วยโซลูชั่น SAP S/4HANA Retail Consignment

โดยในงานผู้บริหารจะได้รับฟังเจาะลึกเกี่ยวกับเทรนด์ และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจค้าปลีกไทยปัจจุบันสู่การบริหารธุรกิจในแบบดิจิทัล ระบบ Retail Consignment ที่ช่วยบริหารธุรกิจให้แตกต่าง และมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่ง แนวทางผลักดันให้องค์กรสามารถใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารธุรกิจ แนะนำโซลูชั่น SAP S/4HANA Retail Consignment รวมถึงขั้นตอนการวางระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ไม่มีใครคอยบอกคุณมาก่อน

สามารถสนองทุกความต้องการของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดใหญ่คลอบคลุมการทำงานของทุกแผนกภายในองค์กรโซลูชั่น SAP Retail Consignment เจ้าเดียวในประเทศไทย ช่วยลดขั้นตอน และความซับซ้อนในการทำงาน และบริหารงาน ตอบสนองงานอย่างรวดเร็วตรงต่อความต้องการของลูกค้า

สถานที่ G Tower Grand Rama 9, พระราม 9, กรุงเทพ (MRT: พระราม 9)