กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาคมนักศึกษาเก่าฯ มจธ. มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3

02 Mar 2018
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาคมนักศึกษาเก่าฯ มจธ. มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 (KMUTTA 3rd Mini Half Marathon 2018) โดยมีอาจารย์สุชาติ เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดี มจธ. ร่วมด้วย รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ. บางขุนเทียน ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล มจธ. ดร.สุรเดช จิรัฐิติเจริญ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์ นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน นายระวิ สุทธิเสงี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาบำรุง บางขุนเทียน นายชาย จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน และนางสาววิมลนาถ บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ร่วมปล่อยขบวนนักวิ่ง ณ มจธ. บางขุนเทียน มีผู้เข้าร่วมกว่า 4,500 คน กิจกรรมแบ่งเป็นเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางธรรมชาติ เริ่มต้นที่ มจธ. (บางขุนเทียน) - วัดประชาบำรุง - ร้านครัวลุงแถม - วัดสหธรรมมาราม - โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม - มจธ. (บางขุนเทียน)
กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาคมนักศึกษาเก่าฯ มจธ. มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาคมนักศึกษาเก่าฯ มจธ. มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาคมนักศึกษาเก่าฯ มจธ. มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาคมนักศึกษาเก่าฯ มจธ. มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3