ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิทีเอชนิค จัดงานเสวนาพิเศษ “Living with Disruption: Impact of Blockchain on Business

19 Apr 2018
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิทีเอชนิค (THNiC) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ และผู้สนใจทั่วไป อัพเดทสถานการณ์ Blockchain ในปัจจุบันทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาการของ Cryptocurrencyรวมถึงการประยุกต์ใช้ Blockchain ในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการ พร้อมทั้งการนำ Blockchain มาใช้ในธุรกิจการเงินการลงทุน อาทิ LIVE Platform และ ICO เป็นต้น กับเสวนาหลักสูตร "Living with disruption: Impact of Blockchain on Businesses" จากเหล่ากูรูด้านBlockchain ของประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย. 2561 เวลา 13.30–17.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงทะเบียนสำรองที่นั่งที่www.set.or.th หรือสอบถาม SET Contact Center 0 2009 9999