ภาพข่าว: รพ.ลานนา ร่วมงานวันช้างไทย ปี2561

02 Apr 2018
ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา คุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด ได้เข้าร่วมงานวันช้างไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 สืบสานสายพันธุ์ช้างไทยให้ยั่งยืน โดยมีคุณพิชยะ กัลมาพิจิตร รองประธานกรรมการบริษัท ปางช้างแม่สา จำกัด ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น วัตถุประสงค์ของงานนี้ ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกของประชาชนให้ระลึกถึงความสำคัญของช้างไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัตว์ประจำคู่บ้านคู่เมืองของไทย โดยโรงพยาบาลลานนา กับปางช้างแม่สา ถือเป็นคู่สัญญาในการดูแลรักษาพยาบาลให้กับพนักงาน และนักท่องเที่ยวของปางช้างด้วยดีตลอดมา ณ ปางช้างแม่สา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561
ภาพข่าว: รพ.ลานนา ร่วมงานวันช้างไทย ปี2561