ทีเอชนิค เปิดรับจดทะเบียนชื่อโดเมน “.th” แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลาง รอบสุดท้ายประจำปี 2561

01 Oct 2018
มูลนิธิทีเอชนิค (THNIC Foundation) ประกาศเปิดรับจดทะเบียนชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์".th" แบบไม่มีหมวดหมู่ คั่นกลาง รอบสุดท้ายประจำปี 2561 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 15 พ.ย.นี้
ทีเอชนิค เปิดรับจดทะเบียนชื่อโดเมน “.th” แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลาง รอบสุดท้ายประจำปี 2561

ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวถึงการเปิดรับจดทะเบียนชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ .th (SLD.th) ในรอบนี้ว่า "จากที่มูลนิธิฯ ได้เปิดรับจดทะเบียนชื่อโดเมนที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับ เป็นอย่างดี มีการจดทะเบียนชื่อที่สื่อความเป็นตัวตนและเอกลักษณ์ของธุรกิจ องค์กร และเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ กว่า 80 ชื่อ และการเปิดรับจดทะเบียนในครั้งนี้ เช่นเดียวกับในครั้งที่ผ่านมา มูลนิธิฯ จะได้นำเงินบริจาคที่ได้ไปใช้เป็นทุนสนับสนุนสำหรับโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ อาทิ โครงการเน็ตถึงบ้าน (Net2Home) โครงการศูนย์ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Bangkok Internet Exchange) เป็นต้น จึงขอเชิญชวนองค์กรที่สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ไปพร้อมกับการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นสากลขององค์กรท่าน"

การเปิดรับจดทะเบียน SLD.th ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ที.เอช.นิค. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลการจดทะเบียนชื่อโดเมนระดับที่สามภายใต้ .th ให้แก่มูลนิธิฯอย่างเป็นทางการ (Authorized Registrar) เป็นผู้ดำเนินการเหมือนเช่นเคย โดยเปิดโอกาสให้จดทะเบียนชื่อธุรกิจเอกชน ชื่อรัฐวิสาหกิจ และชื่อเครื่องหมายการค้าเท่านั้น และสำหรับคำขอสมัครที่ผ่านการพิจารณารอบนี้ ผู้สมัครสามารถชำระเงินบริจาคให้แก่ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เพื่อจดทะเบียน ชื่อโดเมน ๆ ละ 1 แสนบาทต่อปี ได้จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561

ผู้สนใจจดทะเบียนชื่อโดเมน ".th" แบบไร้หมวดหมู่คันกลาง สามารถส่งคำขอสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 1 หมื่นบาท ต่อ 1 ชื่อโดเมน ได้ที่บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-15 พ.ย. 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thnic.co.th/sld หรือ ติดต่อที่ โทร: 0 2105 4007 หรือ อีเมล: [email protected]

เกี่ยวกับมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งเน้นการพัฒนาการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มูลนิธิฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการใช้งานโดเมน ".TH" และ ".ไทย" สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ทั้งยังผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตไทย ในด้านเทคโนโลยี ความรู้ ความเร็วในการสื่อสารและด้านการลดต้นทุนในการติดตั้งและใช้งานอินเทอร์เน็ต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

คุณศรินญา พงษ์ประพนธ์

โทร. 02-105-4007

เว็บไซต์ thnic.co.th/sld