ทีเอชนิค ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน "APNIC 48" รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเน็ตเวิร์กและความปลอดภัยทางไซเบอร์จากทั่วโลก

02 Aug 2019
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเชิงวิชาการ APNIC ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
ทีเอชนิค ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน "APNIC 48" รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเน็ตเวิร์กและความปลอดภัยทางไซเบอร์จากทั่วโลก

ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์, ผู้อำนวยการมูลนิธิทีเอชนิค เปิดเผยว่า "APNIC คือศูนย์ข้อมูลเน็ตเวิร์กแห่งเอเชียแปซิฟิก ผู้จัดสรรและลงทะเบียนทรัพยากรหมายเลขอินเทอร์เน็ต เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมีการดำเนินงานโดยระบบสมาชิก ในแต่ละปี APNIC จะจัดประชุมใหญ่ขึ้นในประเทศสมาชิกเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องการพัฒนาทั้งด้านความปลอดภัยไซเบอร์, การดำเนินงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และด้านอื่น ๆ ของอินเทอร์เน็ตให้กับสมาชิก ซึ่งมูลนิธิฯ เล็งเห็นว่าการจัดประชุม APNIC ที่ประเทศไทยในครั้งนี้ เป็นครั้งที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นครั้งแรกและถือเป็นโอกาสที่ดีของคนไทยทำให้เราสามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยสะดวก อีกทั้งยังสามารถร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วภูมิภา และทั่วโลกได้โดยตรง ดิฉันจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงานในเดือนกันยายนนี้"การประชุม APNIC ครั้งที่ 48 เป็นครั้งแรกที่จัดที่ประเทศไทย งานนี้เป็นการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเน็ตเวิร์กและด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จากทั่วโลก รวมทั้งมีผู้แทนจากภาครัฐ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไอทีที่ไม่ใช่เฉพาะแค่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น แต่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมด้วย การประชุมประกอบด้วยการประชุมเชิงวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

  • Keynote โดย Narelle Wakely จาก Trustwave หัวข้อ "บทเรียนความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ได้จากการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่งานกีฬาเครือจักรภพอังกฤษ (Commonweath Games) ปี 2018"
  • Keynote โดย Job Snijders จาก NTT Communications หัวข้อ "ความปลอดภัยในการจัดหาเส้นทาง (Routing Security) หลังจากเหตุการณ์รั่วไหลของ BGP Leaks"
  • เนื้อหาการสัมมนาที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องการดำเนินงานเครือข่าย รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น SDN, BGP, 5G และ IPv6
  • สัมมนาย่อยที่เน้นเฉพาะเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเนื้อหาเกี่ยวกับ RPKI (Resource Public Key Infrastructure)
  • สัมมนาย่อยที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตและนโยบายของ APNIC

นอกจากนี้ก่อนการประชุม APNIC 48 ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 – 9 กันยายน 2562 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากชุมชนนักปฏิบัติและ APNIC มาเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจ อาทิ Advanced BGP plus RPKI Deployathon, Introduction to Software Defined Networking, Network Security และ IPv6 Deployment

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุม APNIC 48 สามารถลงทะเบียนแบบ Early Bird ได้ในราคาพิเศษตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคมนี้เท่านั้นจากนั้นจะปรับเป็นราคาปกติ นอกจากนี้ยังมีส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียนนักศึกษาอีกด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://conference.apnic.net/48/