สัมมนา SAP Sales CRM for SME โซลูชั่นพลิกโฉมการบริหารงานขายและทีมขาย ใช้งานง่ายทุกที่ทุกเวลา

24 Sep 2018
เมื่อวันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและวางระบบซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนา และเพิ่มศักยภาพธุรกิจ ได้จัดงานสัมมนาให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบซอฟต์แวร์ SAP C4/HANA ซึ่ง เป็นโซลูชั่น CRM ที่ช่วยบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับทีมขาย โดยจะช่วยพัฒนากระบวนการทำงานของทีมขาย ให้ดีมากขึ้น โดยมีการกำหนด Flow การทำงานที่ชัดเจน การทำงานครอบคลุมทุกกระบวนการงานขาย ตั้งแต่การเก็บข้อมูลลูกค้า การคัดเลือกลูกค้า การเปิดและตรวจสอบโอกาสทางการขาย การปิดการขาย และออกเอกสารประกอบการขาย รวมถึงบริการหลังการขาย นอกจากนี้ระบบยังช่วยให้สามารถติดตามงานขายได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบข้อมูลการติดต่อกับลูกค้าแต่ละรายได้ ทำให้เห็นสถานการณ์ในการขายได้อย่างชัดเจน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นว่าจะสามารถปิดการขายได้หรือไม่ ซึ่งจะทำให้ยอดขายต่อพนักงานขายแต่ละรายเพิ่มขึ้น ระยะเวลาในการปิดการขายสั้นลง การสูญเสียลูกค้าน้อยลง ทำให้รายได้ขององค์กรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
สัมมนา SAP Sales CRM for SME โซลูชั่นพลิกโฉมการบริหารงานขายและทีมขาย ใช้งานง่ายทุกที่ทุกเวลา

ต้องเลือกใช้ SAP Cloud for Sales

  • รองรับการทำงานกับทุกอุปกรณ์ ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
  • รวดเร็วที่สุดกับระบบการทำงานแบบ Real-time
  • รองรับและคลอบคลุมทุกกระบวนการทำงาน
  • เปิดโอกาสการขาย และประเมินการปิดยอดขายได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น
  • เพิ่มโอกาสการปิดยอดขายด้วยระบบจัดการข้อมูลลูกค้า
  • ให้บริการลูกค้าได้รวดเร็ว
  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริการหลังการขายด้วยระบบบันทึกข้อมูลการใช้บริการลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ได้เปิดบริการให้คำปรึกษาฟรีกับธุรกิจที่สนใจโซลูชั่น CRM พร้อมทั้งสามารถติดต่อทดลองใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น

จากประสบการณ์ยาวนานกว่า 19 ปี เราได้รับการยอมรับ และไว้วางจากลูกค้าที่เป็นบริษัทชื่อดังชั้นนำจำนวนมากทั่วประเทศว่าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพ และความสามารถสูงในการให้คำปรึกษา และวางแผนระบบซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรต่าง ๆหากท่านใดต้องการคำปรึกษาด้านระบบซอฟต์แวร์ สำหรับเพิ่มศักยภาพในการทำงานขององค์กร สามารถติดต่อหรือสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

เบอร์โทรศัพท์ 02-091-1900

เว็บไซต์ www.nexus-sr.com

อีเมล์ [email protected]

สัมมนา SAP Sales CRM for SME โซลูชั่นพลิกโฉมการบริหารงานขายและทีมขาย ใช้งานง่ายทุกที่ทุกเวลา