ร.ร. โยธินบูรณะ โชว์กึ๋น!! คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ม.ปลาย ประจำปี 2561

07 Sep 2018
นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ โชว์กึ๋น! คว้ารางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 ไปครองพร้อมเงินรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท จากการแข่งขัน "ตอบปัญหากฎหมาย" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม
ร.ร. โยธินบูรณะ โชว์กึ๋น!! คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ม.ปลาย ประจำปี 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขัน"ตอบปัญหากฎหมาย" สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีเวทีสำหรับในการแสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายและสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนๆนักเรียนและครูบาอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เป็นประธานมอบรางวัลให้กับโรงเรียนต่างๆที่ชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้

โดยผลการแข่งขันในปีนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นักกฎหมายรุ่นเยาว์จาก โรงเรียนโยธินบูรณะ เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยเกียรติบัตรและเงินรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ได้แก่ โรงเรียนอำนาจเจริญ รับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนโชคชัยสามัคคีและโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ รับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาท

ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนโรงเรียนต่างๆจากทั่วประเทศให้ความสนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 125 โรงเรียน

ร.ร. โยธินบูรณะ โชว์กึ๋น!! คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ม.ปลาย ประจำปี 2561 ร.ร. โยธินบูรณะ โชว์กึ๋น!! คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ม.ปลาย ประจำปี 2561 ร.ร. โยธินบูรณะ โชว์กึ๋น!! คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ม.ปลาย ประจำปี 2561