งานประกาศผลตัดสินรางวัลชมนาดครั้งที่ 7

07 Sep 2018
เน้นย้ำความสำเร็จ! เวทีคุณภาพเพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่จัดขึ้นเพื่อนักเขียนหญิงโดยเฉพาะ ประกาศสองผลงานประพันธ์ชั้นยอด จากโครงการชมนาดครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยแถลงข่าวไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม
งานประกาศผลตัดสินรางวัลชมนาดครั้งที่ 7

ผลการประกวดในครั้งที่ 7 นี้ หนังสือที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานคุณภาพมีสองเล่มด้วยกัน ได้แก่ โลกคู่ขนาน ผลงานของ คณาพร สัมฤทธิ์ล้วน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ ความงดงามของชีวิต ผลงานของ สุวรรณา แก้วศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยทั้งสองเล่มเป็นผลงานสารคดี (Non Fiction) เล่าถึงชีวิตและประสบการณ์ผ่านมุมมองของผู้หญิง หากมีแง่งามทางความคิดมาแบ่งปันให้กับผู้อ่าน ทั้งยังสะท้อนถึงบทบาทอันหลากหลายของผู้หญิงในสังคมไทย ไม่ว่าจะในฐานะแม่หรือภรรยา หรือผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง ล้วนแสดงความหมายและความสำคัญของความเป็นผู้หญิงที่เหมาะสมแก่เกียรติยศของพวกเธอ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โลกคู่ขนาน คณะกรรมการเห็นว่าหนังสือเล่มนี้เปี่ยมด้วยวรรณศิลป์และชั้นเชิงในการถ่ายทอดที่ยอดเยี่ยม เล่าถึงชีวิตของคนธรรมดาคนหนึ่ง หากสะท้อนความคิดออกมาได้อย่างงดงาม แสดงความเป็นตัวตนของผู้หญิงในสังคมไทยได้อย่างตรงไปตรงมา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ความงดงามของชีวิต บอกเล่าเรื่องราวของวิชาชีพพยาบาลอันเป็นวิชาชีพสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ หากแต่พวกเธอล้วนเปี่ยมไปด้วยความแข็งแกร่ง และอดทนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อรับใช้มวลชนนั่นเอง คณะกรรมการเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ความเข้าใจอันดีแก่ผู้อ่าน ช่วยให้สังคมได้ทราบถึงความสำคัญและความยากลำบากในวิชาชีพนี้ เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รับรางวัลและเผยแพร่ให้สังคมได้ประจักษ์ต่อไป

สำหรับรองชนะเลิศอันดับ 1 "รางวัลชมนาด" จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย พร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท รวมถึงได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่อันเป็นเกียรติประวัติของนักเขียน พร้อมค่าลิขสิทธิ์ตามมาตรฐานของไทย

โดยพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รองประธานสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติในแวดวง และสื่อมวลชน ที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาของตัวแทนคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินต้นฉบับรางวัลชมนาด พร้อมทั้งแถลงข่าวการจัดประกวดรางวัลชมนาดครั้งที่ 8 ซึ่งได้กำหนดกติกาใหม่ให้ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานประเภท "นวนิยาย" (Fiction-Novel) เพื่อเปิดโอกาสและผลักดันให้เป็น "เวทีสตรีไทย ส่งเสริมงานประพันธ์สู่สากล" ดังเจตนารมณ์ของโครงการฯ (รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.praphansarn.com)

งานประกาศผลตัดสินรางวัลชมนาดครั้งที่ 7 งานประกาศผลตัดสินรางวัลชมนาดครั้งที่ 7 งานประกาศผลตัดสินรางวัลชมนาดครั้งที่ 7