เจ มาร์ท จัดงานแถลงข่าว พิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้), บมจ. เจ มาร์ท และ บจก. จันวาณิชย์ ร่วมกับ UBITECH Robotics Corp

09 Oct 2018
เนื่องด้วย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) และบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) และบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ร่วมกับ UBITECH Robotics Corp จัดพิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือทางด้านการพัฒนาธุรกิจ เพื่อเป็นผู้นำหลักในการนำเทคโนโลยีด้าน Robotics และ AI มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจองค์กรภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ตามแนวนโยบายของภาครัฐ เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันด้านเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ในหัวข้อเรื่อง "Robotics and AI: The Great Leap Forward"

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกล่าวเปิดงาน และเป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART บริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจการเงิน เป็นหนึ่งในผู้นำหลักภาคเอกชนที่เล็งเห็นเทรนด์แห่งอนาคตในเรื่องดังกล่าว เพื่อนำมาปรับใช้ในธุรกิจ

จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงานแถลงข่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.15 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ