ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ พาน้องท่องโลกวิทยาศาสตร์

30 Aug 2018
ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา นำน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีกว่า 30 คน ร่วมกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนในโครงการ "ดั๊บเบิ้ล เอ พาน้องท่องโลกวิทยาศาสตร์" เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดประสบการณ์กับกิจกรรม Walk Rally หาคำตอบจากฐานความรู้ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) และชมภาพยนตร์การเดินทางท่องโลกอวกาศใน Science Dome นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ พาน้องท่องโลกวิทยาศาสตร์