“ตั๊ก มยุรา - หมออ้อม กอบกาญจน์" ร่วมแชร์แนวคิดการใช้ชีวิตเตรียมเกษียณรับ Active Aging Society

30 Aug 2018
ในงานเปิดตัว "สถาบันจิณณ์ เวลเนส และ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา" โดย จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ นำเสนอบริการสร้างสมดุลชีวิตครบวงจรภายใต้แนวคิด "Total Wellness Solutions" เสริมแกร่ง "เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ" สู่การเป็นโครงการ Wellness Mixed-Use ระดับเอเชีย ด้วยบริการระดับพรีเมี่ยมที่เข้าถึงได้ พร้อมเปิดให้บริการแก่ลูกบ้านและบุคคลภายนอกภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
“ตั๊ก มยุรา - หมออ้อม กอบกาญจน์" ร่วมแชร์แนวคิดการใช้ชีวิตเตรียมเกษียณรับ Active Aging Society

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณแห่งแรกของไทย เปิดตัว "สถาบันจิณณ์ เวลเนส" (Jin Wellness Institute) สถาบันดูแลสุขภาพ และ "โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา" โรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพแบบบูรณาการที่ครบวงจร สำหรับคนวัยเกษียณและทุกคนในครอบครัว ภายในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ชูจุดแกร่งความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพภายใต้แนวคิด "Total Wellness Solutions" นำเสนอบริการการดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของคนวัยเกษียณและวัยเตรียมเกษียณด้วยการสร้างสมดุลให้แก่ "ร่างกาย จิตใจ และจิตปัญญา" (Body / Soul / Spirit) ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน พร้อมเปิดให้บริการแก่ลูกบ้านในโครงการฯและบุคคลภายนอกภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หวังขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยที่เปี่ยมด้วยพลัง (Active Aging Society) ของเมืองไทย งานนี้ "ตั๊ก – มยุรา เศวตศิลา" นักแสดงพิธีกรเจ้าของฉายาสาวสองพันปี ร่วมสัมผัสมิติใหม่การดูแลสุขภาพในแบบเฉพาะของโครงการฯ พร้อมแชร์เคล็ดลับการใช้ชีวิตในวัยเตรียมรับวัยเกษียณ พร้อมด้วย "หมออ้อม – พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล" ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์ทางเลือกแนวหน้าของเมืองไทย ในฐานะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการแพทย์ของโครงการฯ ร่วมถ่ายทอดแนวคิดและความสำคัญในการสร้างสมดุลชีวิตของคนวัยเกษียณ

แพทย์หญิง กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการแพทย์ของโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เปิดเผยว่า "เรามีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าผู้สูงวัยในสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะมาถึงนั้นจะมีความแตกต่างจากผู้สูงวัยที่เราคุ้นเคยอย่างแน่นอน กล่าวคือผู้สูงวัยรุ่นใหม่ จะยังคงใช้ชีวิตอย่างมีพลังแม้อายุจะเกิน 60 ปีแล้วก็ตาม เพราะในอนาคตอายุ 60 ปี จะไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของวัยเกษียณอีกต่อไป เราจึงอยากเห็นพวกเขามีสุขภาพและทัศนคติต่อการใช้ชีวิตที่ดี ไม่มองว่าอายุที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต เราจะสามารถเห็นคนอายุ 80 ปียังคงทำงานอย่างกระฉับกระเฉงและยังมีประสิทธิภาพ โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ในฐานะ 'เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ' จึงอยากเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะสร้างสังคมผู้สูงวัยที่เปี่ยมด้วยพลัง หรือ Active Aging Society ของเมืองไทยในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดตัว 'สถาบันจิณณ์ เวลเนส' สถาบันดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของคนวัยเกษียณ และ 'โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา' โรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพแบบบูรณาการ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการฯ จึงเป็นเหมือนเป้าหมายสำคัญในการประกาศถึงความแข็งแกร่งและความพร้อมของโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ในทุกๆด้านสู่การเป็น 'เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ' ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของเมืองไทยที่พร้อมก้าวสู่การเป็นโครงการ Wellness Mixed-Use ระดับเอเชีย จึงเป็นที่มาในการสร้างสรรค์แนวคิด 'Total Wellness Solutions' ที่มุ่งนำเสนอระบบการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrative Healthcare) ให้ครอบคลุมถึงการใช้ชีวิตในทุกมิติผ่านบริการดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นด้วยการสร้างความผูกพันระหว่างผู้รับบริการกับบุคลากรผู้ให้บริการโดยตรง (Human Touch) เข้าถึงความต้องการเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) เป็นการผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาและเทคโนโลยี เพื่อจัดการและสร้างความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และจิตปัญญา (Body / Soul / Spirit) ซึ่งครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการสุขภาพและกิจกรรมทางร่างกาย (Wellness Management) และ การบริหารจัดการความเจ็บป่วย (Disease Management) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน"

นอกจากนี้ ตั๊ก - มยุรา เศวตศิลา นักแสดง-พิธีกรชื่อดัง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีจนหลายคนยกให้เป็นแบบอย่าง กล่าวว่า "พี่อยู่ในวัยที่สังคมอาจจะบอกว่าเป็นวัยเกษียณแล้วก็ได้ แต่เชื่อหรือไม่ ว่าพี่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเกษียณเลย เพราะพี่ไม่เคยนำเรื่องของอายุที่เพิ่มขึ้นมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต พี่ยังคงสนุกกับการทำงานในวงการ ทั้งบทบาทพิธีกรและนักแสดง ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจส่วนตัวอย่างจริงจัง พี่ยังคงสนุกกับการทำหน้าที่ภรรยา ทำหน้าที่แม่ในทุกๆวันอย่างไม่มีเบื่อ หลายคนก็เลยได้เห็นว่าพี่ยังคงเดินทางไปเที่ยว ทำบุญ ออกกำลังกายด้วยการเข้ายิม จ็อกกิ้ง โยคะและเล่นกอล์ฟอย่างไม่หักโหม พี่ทานข้าวร่วมกับเพื่อนๆของลูกได้อย่างไม่รู้สึกแปลกแยก สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากการมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตล้วนๆ เพราะทัศนคติคือจุดเริ่มต้นของทิศทางในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง พอเรามีทัศนคติที่ดี เราก็จะดูแลตัวเองดีเป็นอัตโนมัติ เพราะเรารู้ว่าอะไรมีความสำคัญในชีวิตเรา เมื่อดูแลร่างกายดีแล้ว สุขภาพใจก็ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กัน พี่เป็นคนตัดอารมณ์เร็ว ทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบใจเรา และไม่ปล่อยให้ค้างคาในใจข้ามวัน ทั้งหมดนี้จึงทำให้พี่ยังคงสนุกกับชีวิตในทุกๆวัน โดยไม่ได้คิดว่าตัวเองอยู่ในวัยที่สังคมมองว่าเกษียณแล้วก็ตาม"

"อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่อยากบอกทุกคนคือการใช้ชีวิตด้วยการเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ โดยไม่ต้องรออายุเยอะ พี่ใช้ชีวิตด้วยการเตรียมตัวมาตั้งแต่อายุ 20 ปีตั้งแต่เริ่มเข้าวงการ พี่ออกกำลังกาย ดูแลความงาม รวมถึงอาหารที่แม้จะกินทุกอย่าง แต่จะกินไม่มากและคุมปริมาณ พี่คิดเสมอว่าเราต้อง 'กตัญญูสังขาร' ของตัวเอง เพราะเราต้องใช้งานเค้าตลอดชีวิต พอเราดูแลตัวเองดี พี่ถึงสามารถยืนถ่ายรายการบนส้นสูงนานหลายชั่วโมงได้นานเป็นสิบๆปี หรือแม้แต่ตอนที่พี่ไม่สบายหนัก เราก็ผ่านมาได้ด้วยส่วนหนึ่งจากการที่เราเตรียมตัว ออกกำลังกายมาอย่างดี ร่างกายจึงฟื้นฟูเร็วและไม่บอบช้ำอย่างที่ควรเป็น การใช้ชีวิตด้วยการเตรียมตัวจึงเป็นสิ่งที่พี่อยากแนะนำ เช่นเดียวกันกับโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ที่พี่ต้องบอกว่าน่าสนใจ และยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน เพราะโครงการมีการส่งเสริมให้ผู้สูงวัยหรือวัยก่อนเกษียณได้ใช้ชีวิตด้วยการเตรียมตัวหรือป้องกัน จากบริการทาง Wellness และ ไลฟ์สไตล์ต่างๆ ชักชวนให้ผู้อาศัยออกมามีปฏิสัมพันธ์ มีเพื่อน ทำให้ไม่เหงา ป้องกันอัลไซเมอร์ได้อีก เรียกได้ว่าเป็นแนวคิดที่ตรงกับแนวทางในการใช้ชีวิตของพี่เลยก็ว่าได้" สาวสองพันปีกล่าวปิดท้าย

นอกจากนี้แชร์แนวคิดการใช้ชีวิตเตรียมเกษียณที่น่าสนใจแล้วนั้น ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรม Jin Wellness Signature นำเสนอตัวอย่างบริการภายในโครงการเพื่อสื่อให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์ที่จะเกิดขึ้นจริงของผู้อาศัย เช่น Art Therapy การวาดภาพจากสีน้ำ ที่ใช้การเปลี่ยนรูปของสีเชื่อมโยงกับสภาพของจิตใจให้เกิดการตระหนักรู้และผ่อนคลาย และ Music Therapy ดนตรีบำบัดจากจังหวะเพลงป๊อปคันทรี่ ที่ชวนแขกภายในงานร่วมสนุกและเพลิดเพลินกันอย่างเห็นได้ชัด

สถาบัน จิณณ์ เวลเนส (Jin Wellness Institute) ตั้งอยู่ในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ บนถนนพหลโยธินขาออก ประกอบด้วยอาคาร 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,685 ตารางเมตร และ 8,058 ตารางเมตร แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) Integrative Wellness Clinic and Medical Spa คลินิกสุขภาพที่ให้บริการทั้งการตรวจสุขภาพก่อนเข้าพักอาศัย การถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสุขภาวะสำหรับการจัดแผนการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล การรักษาโรคต่างๆ การบำบัดแบบองค์รวม การให้คำแนะนำ และการบำบัดด้วยการนวด 2) Jin MediFit ศูนย์ออกกำลังกายภายใต้การดูแลแนะนำโดยแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับข้อจำกัดของร่างกาย เช่น โยคะ การบริหารลมหายใจ คลาสซุมบ้า จี้กง ไทเก็ก รวมถึงคลาสธาราบำบัด 3) Life Enrichment ศูนย์สร้างสมดุลทางจิตใจและอารมณ์ ที่มีการจัดกิจกรรม เช่น สมาธิบำบัด4) กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบำบัดผู้สูงวัย เช่น ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด เรียนทำอาหาร เป็นต้น และ 5) โภชนบำบัด โดยมีนักกำหนดอาหารให้คำแนะนำผู้สูงอายุในการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ พร้อมทั้งจัดเมนูอาหารเพื่อปรับสมดุลร่างกายในรูปแบบเฉพาะบุคคล

ขณะที่ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่นโรคเรื้อรัง อัลไซเมอร์ ขนาด 54 เตียง ภายในประกอบด้วย ห้องพัก, คลินิกรักษาโรคทั่วไป รวมถึงบริการให้คำปรึกษาจากแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหารวิชาชีพ นักโภชนาการและนักจิตวิทยา ซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงกุมภาพันธ์ 2562 เช่นเดียวกัน ก็จะยิ่งเสริมทัพทำให้ภาพของจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ สมบูรณ์แบบทั้งในเชิงของที่พักอาศัย และระบบการดูแลสุขภาพ มีศักยภาพในระดับภูมิภาค

สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์ของการใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างมีพลังภายในโครงการฯ ได้แล้ววันนี้ที่ เซลส์ แกลอรี่ ภายใต้แนวคิด Life Exploring ณ โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ริมถนนพหลโยธินขาออก พร้อมพบกับโปรโมชั่นพิเศษ ดาวน์เพียง 5% รับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง พร้อมถือกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กันยายน 2561 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ www.jinwellbeing.com

Facebook: www.facebook.com/jinwellbeing

โทร. 062-802-9999

“ตั๊ก มยุรา - หมออ้อม กอบกาญจน์" ร่วมแชร์แนวคิดการใช้ชีวิตเตรียมเกษียณรับ Active Aging Society “ตั๊ก มยุรา - หมออ้อม กอบกาญจน์" ร่วมแชร์แนวคิดการใช้ชีวิตเตรียมเกษียณรับ Active Aging Society “ตั๊ก มยุรา - หมออ้อม กอบกาญจน์" ร่วมแชร์แนวคิดการใช้ชีวิตเตรียมเกษียณรับ Active Aging Society