ซีลิค (SELIC) คว้ารางวัล PM Award 2018 ด้านสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

24 Aug 2018
บมจ. ซีลิค คอร์พ SELIC คว้ารางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน (Prime Minister's Export Award : PM Award 2018)ประเภทรางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) ในประเภทอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซึ่งมอบโดยนายกรัฐมนตรี ด้าน"เอก สุวัฒนพิมพ์"ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยการได้รับรางวัลครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านนวัตกรรม และคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานในระดับสากล
ซีลิค (SELIC) คว้ารางวัล PM Award 2018 ด้านสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

นายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC เปิดเผยว่า การที่บริษัทได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ถึง 2 ปีซ้อน ชี้ให้เห็นว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีมาตรฐานในระดับส่งออกที่ดีเยี่ยม (จากรางวัลสาขา Best Thai Brand และ Best Exporter เมื่อปี 2560) และการทุ่มเทด้านนวัตกรรม ที่บริษัทให้ความสนใจและสนับสนุนมาโดยตลอด จากการได้รับรางวัล สาขานวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) ปี 2561 นี้ ในประเภทอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซึ่งมอบโดยนายกรัฐมนตรี เพื่อรับรองคุณภาพของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกไทย

ทั้งนี้ รางวัล PM Award คือรางวัลรับรองตราสินค้าและบริการส่งออกของไทย ที่ได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศ โดยดำเนินการคัดเลือกสินค้าและบริการไทยที่มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีกระบวนการการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม สะท้อนถึง SELIC ที่มีสินค้านวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับความเชื่อมั่นจากตลาดโลก โดยรางวัล PM Award ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก อีกทั้งการได้รับรางวัลในสาขา (ประเภท) นี้ยังเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของทีมงาน ในการผลักดันด้านนวัตกรรม พร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คืนกลับแก่สังคมอีกด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมที่ http://seliccorp.com/

เกี่ยวกับซีลิค

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกาวอุตสาหกรรมสัญชาติไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีกาวอุตสาหกรรมแบบครบครันแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ โดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความรู้เฉพาะด้าน รวมทั้งทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซีลิค คอร์พ ดำเนินงานโดยเน้นหนักในเรื่องคุณภาพ และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และเป็นส่วนร่วมในการเติบโตทางด้านธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมที่http://seliccorp.com/